Prodaja završila!

Akcija završava nakon:

BLACK FRIDAY!

d
h
m
s

Uvjeti i odredbe

BOZICNADRVCA.hr
sa sjedištem u Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00
identifikacijski broj: 01824651, PDV broj: CZ01824651
za prodaju robe putem internetske trgovine koja se nalazi na internetskoj adresi www.bozicnadrvca.hr.

1. UVODNE ODREDBE
1.1. Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „uvjeti poslovanja“) internetske trgovine BOZICNADRVCA.hr kojom upravlja All4Customer sro, sa sjedištem na adresi Hladnovská 1255/23, Ostrava 710 00, Češka Republika identifikacijski broj: 01824651 (u daljnjem tekstu kao “prodavatelj”) uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu: “ugovor o kupoprodaji”) sklopljenog između prodavatelja i druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu naziva “kupac”) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja prodavatelj na internetskoj adresi www.bozicnadrvca.hr, putem web sučelja (u daljnjem tekstu “web sučelje trgovine”).
1.2. Uvjeti poslovanja dodatno reguliraju prava i obveze ugovornih strana prilikom korištenja internetske stranice prodavatelja koja se nalazi na adresi www.bozicnadrvca.hr (u daljnjem tekstu „web stranica“) i druge povezane pravne odnose. Uvjeti poslovanja ne primjenjuju se na slučajeve kada osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja, postupa prilikom naručivanja robe u okviru svog poslovanja.
1.3. Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti kupoprodajnim ugovorom. Odstupajuće odredbe u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost nad odredbama odredbi i uvjeta.
1.4. Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na češkom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na češkom jeziku.
1.5. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti promijeniti ili dopuniti tekst uvjeta. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije uvjeta.

2. KORISNIČKI RAČUN
2.1. Na temelju registracije kupca napravljene na web stranici, kupac može pristupiti njegovom korisničkom sučelju. Iz svog korisničkog sučelja kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu “korisnički račun”). Ukoliko web sučelje trgovine to dopušta, kupac može naručiti robu i bez registracije izravno s web sučelja trgovine.
2.2. Prilikom registracije na web stranici i prilikom naručivanja robe, kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene u korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje je kupac naveo na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra točnima.
2.3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost u vezi s podacima potrebnim za pristup njegovom korisničkom računu i potvrđuje da prodavatelj nije odgovoran za kršenje ove obveze od strane kupca.
2.4. Kupac nema pravo dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.
2.5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno u slučaju da kupac ne koristi svoj korisnički račun duže od šest (6) mjeseci, ili u slučaju da kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete i odredbe). ).
2.6. Kupac prihvaća da korisnički račun možda neće biti dostupan 24 sata, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja, odn. potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.

3. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI
3.1. Web sučelje trgovine sadrži popis robe koju prodavač nudi na prodaju, uključujući cijene pojedine ponuđene robe. Cijene ponuđene robe su navedene s porezom na dodanu vrijednost i svim pripadajućim naknadama. Ponuda za prodaju robe i cijene te robe vrijede sve dok su istaknute na web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi kupoprodajni ugovor pod pojedinačno dogovorenim uvjetima. Sve ponude za prodaju robe postavljene na web sučelju trgovine su neobvezujuće i prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor u vezi s tom robom.
3.2. Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima vezanim uz pakiranje i dostavu robe. Podaci o troškovima vezanim uz pakiranje i isporuku robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar područja Češke. U slučaju dostave robe u drugu državu unutar EU, cijena dostave se određuje pojedinačno – za točan iznos prijevoza kontaktirajte nas na info@mujstromecek.cz.
3.3. Za naručivanje robe kupac ispunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži posebno podatke o:
3.3.1. naručenu robu (naručenu robu kupac “ubacuje” u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
3.3.2. način plaćanja nabavne cijene robe, podat o traženom načinu isporuke naručene robe i
3.3.3. podatke o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajednički naziv “narudžba”).
3.4. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unio u narudžbu, čak i s obzirom na kupčevu sposobnost otkrivanja i ispravljanja pogrešaka učinjenih prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na gumb “Kupi”. Podatke navedene u redoslijedu prodavatelj smatra točnima. Odmah po primitku narudžbe, Prodavatelj će Kupcu potvrditi ovaj primitak e-poštom na e-mail adresu Kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu „e-mail adresa Kupca“).
3.5. Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, kupoprodajna cijena, procijenjeni troškovi dostave), prodavatelj uvijek ima pravo zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismeno ili telefonski).
3.6. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca proizlazi iz dostave prihvaćanja narudžbe (akcepta), koju prodavatelj šalje kupcu elektroničkom poštom na e-mail adresu kupca.
3.7. Kupac potvrđuje da Prodavatelj nije dužan sklopiti kupoprodajni ugovor, posebno s osobama koje su prethodno materijalno prekršile svoje obveze prema Prodavatelju.
3.8. Kupac je suglasan s korištenjem sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima korištenjem sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih razgovora) snosi sam kupac.

4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA
4.1. Cijenu robe i sve troškove vezane uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može platiti prodavatelju na sljedeće načine:
• pouzećem na mjestu koje je kupac naveo u narudžbi
• bankovnom doznakom
• GoPay – kreditnom karticom ili bankovnim pristupnikom za plaćanje
• Plaćanje putem PayPal-a ili plaćanje kreditnom karticom ako plaćate PayPal račun.
4.2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan platiti prodavatelju troškove vezane uz pakiranje i dostavu robe u ugovorenom iznosu. Osim ako je izričito drugačije navedeno, kupoprodajna cijena uključuje i troškove vezane uz isporuku robe.
4.3. U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena je plativa u roku od tri (3) dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
4.4. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu robe zajedno sa simbolom varijabilnog plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupčeva obveza plaćanja kupoprodajne cijene je ispunjena kada se odgovarajući iznos uplati na račun prodavatelja.
4.5. Prodavatelj ima pravo, osobito u slučaju da kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.5), prije slanja robe kupcu zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene.
4.6. Popusti na cijenu robe koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se međusobno kombinirati.
4.7. Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je tako određeno općeobvezujućim zakonskim propisima, prodavatelj će kupcu izdati poreznu ispravu – račun o izvršenim plaćanjima temeljem kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument – ​​fakturu prodavatelj će ispostaviti kupcu nakon uplate cijene robe te će biti poslan u elektroničkom obliku na elektroničku adresu kupca.

5. ODUSTAJANJE OD UGOVORA O KUPOPRODAJI
5.1. Kupac potvrđuje da prema odredbama § 53. stavka 8. Zakona br. 40/1964., Građanskog zakonika, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu “Građanski zakonik”), nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuka robe prilagođene želji kupca, kao i kvarljive, pohabane ili zastarjele robe, iz kupoprodajnog ugovora o nabavi audio i video zapisa i računalnih programa ako je potrošač razbio originalnu ambalažu, te iz kupoprodajnog ugovora za opskrba novinama, časopisima i časopisima.
5.2. Ako se ne radi o slučaju iz članka 5.1 ili drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s odredbama § 53. stavka 7. Građanskog ugovora. Šifra, u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora mora se dostaviti prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati na adresu ureda prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja info@mujstromecek.cz.
5.3. U slučaju odustajanja od ugovora sukladno članku 5.2. Uvjeta poslovanja, kupoprodajni ugovor se od početka otkazuje. Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od sedam (7) radnih dana od slanja odustajanja od ugovora prodavatelju. Roba se mora vratiti prodavatelju neoštećena i nenošena te, ako je moguće, u originalnom pakiranju.
5.4. U roku od petnaest (15) dana od povrata robe od strane kupca prema članku 5.3 o uvjetima, prodavatelj ima pravo pregledati vraćenu robu, posebice utvrditi da li vraćena roba nije oštećena, istrošena ili djelomično potrošena.
5.5. U slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom 5.2. Uvjeta, prodavatelj će kupcu vratiti izvršenje koje je kupac pružio u roku od deset (10) dana od isteka roka za pregled robe u skladu s člankom 5.4. uvjetima, kupcu, bezgotovinsko na račun koji je odredio kupac. Prodavatelj također ima pravo vratiti izvršenje koje je kupac pružio prilikom vraćanja robe kupcu.
5.6. Kupac potvrđuje da ako je roba koju je Kupac vratio oštećena, istrošena ili djelomično potrošena, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete koju je prouzročio Kupcu. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti pravo na naknadu štete s pravom kupca na povrat kupovnine.
5.7. Do preuzimanja robe od strane kupca, prodavatelj ima pravo u svakom trenutku odustati od kupoprodajnog ugovora. U tom slučaju prodavatelj će kupcu vratiti kupoprodajnu cijenu bez nepotrebnog odgađanja, bez gotovine na račun koji je odredio kupac.
5.8. Ako je zajedno s robom kupcu ustupljen dar, sklapa se darovni ugovor između prodavatelja i kupca uz neobvezujući uvjet da ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor za takav dar prestaje važiti i kupac je dužan vratiti poklon.

6. TRANSPORT I DOSTAVA ROBE
6.1. Način isporuke robe određuje prodavatelj, osim ako kupoprodajnim ugovorom nije drugačije određeno. Ako je način prijevoza ugovoren na temelju zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove vezane uz ovaj način prijevoza.
6.2. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavatelj dužan isporučiti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu po predaji. Ako kupac ne preuzme robu prilikom isporuke, prodavatelj ima pravo zahtijevati skladištenje od 200 CZK (slovima: dvjesto čeških kruna) ili prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.
6.3. U slučaju da je iz razloga na strani kupca potrebno robu isporučiti više puta ili na drugi način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove u vezi s ponovljenom isporukom robe, odnosno. troškovi povezani s drugim načinom isporuke.
6.4. Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja robe te u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju utvrđivanja povrede pakiranja koja ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. Potpisom na dostavnici kupac potvrđuje da pakiranje pošiljke u kojoj se nalazi roba nije oštećeno.
6.5. Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih je izdao prodavatelj.
7. ODGOVORNOST ZA KVAR, JAMSTVO
7.1. Prava i obveze ugovornih strana u vezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke, uključujući i jamstvenu odgovornost prodavatelja, uređuju se relevantnim općeobvezujućim propisima (posebno odredbama § 612. et seq. Građanskog zakona).
7.2. Prodavatelj odgovara kupcu za to da je prodana stvar u skladu s kupoprodajnim ugovorom, posebice da je bez nedostataka. Usklađenost s kupoprodajnim ugovorom znači da prodana stvar ima kvalitetu i korisna svojstva koja se zahtijevaju ugovorom, opisana od strane prodavatelja, proizvođača ili njegovog zastupnika, ili očekivana na temelju oglašavanja, ili kvalitetu i korisna svojstva uobičajena za stvar vrsta koja udovoljava zahtjevima zakona, u odgovarajućoj je količini, mjeri ili težini i odgovara namjeni koju je prodavatelj naveo za korištenje stvari ili za koju se stvar obično koristi.
7.3. U slučaju da predmet nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom po primitku od strane kupca (u daljnjem tekstu “sukob s kupoprodajnim ugovorom”), kupac ima pravo prodati predmet bez naknade i bez nepotrebnog odgađanja u odgovarajućem stanju. kupoprodajnom ugovoru, prema potrebi kupac zamjenom ili popravkom; ako takav postupak nije moguć, kupac može zatražiti razuman popust na cijenu artikla ili odustati od ugovora. To ne vrijedi ako je kupac znao za sukob s kupoprodajnim ugovorom prije preuzimanja stvari ili je sam izazvao sukob s kupoprodajnim ugovorom. Neusklađenost s kupoprodajnim ugovorom, koja se očituje u roku od šest (6) mjeseci od dana preuzimanja stvari, smatra se sukobom koji je već postojao u trenutku preuzimanja, osim ako je u suprotnosti s prirodom stvari ili ako se ne dokaže inače.
7.4. Ako roba nije kvarljiva ili korištena, prodavatelj je odgovoran za nedostatke koji se pojavljuju kao sukob s kupoprodajnim ugovorom nakon preuzimanja robe tijekom jamstvenog roka (jamstvo).
7.5. Prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke, uključujući i jamstvenu odgovornost prodavatelja, kupac ostvaruje na adresi prodavatelja All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Za Trenutom reklamacije smatra se trenutak kada je prodavatelj primio reklamiranu robu od kupca.
7.6. Ostala prava i obveze stranaka u svezi s odgovornošću prodavatelja za nedostatke uređena su postupkom prigovora prodavatelja.

8. DRUGA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
8.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom uplatom pune kupoprodajne cijene robe.
8.2. Kupac potvrđuje da su softver i ostale komponente koje čine web sučelje trgovine (uključujući fotografije ponuđene robe) zaštićene autorskim pravima. Kupac se obvezuje da neće obavljati nikakve aktivnosti koje bi njemu ili trećim osobama mogle dopustiti ometanje ili korištenje softvera ili drugih komponenti koje čine web sučelje trgovine.
8.3. Kupac nema pravo koristiti mehanizme, softver ili druge postupke prilikom korištenja web sučelja trgovine, koji bi mogli negativno utjecati na rad web sučelja trgovine. Web sučelje trgovine može se koristiti samo u mjeri koja nije na štetu prava ostalih kupaca prodavatelja i koja je u skladu s njegovom namjenom.
8.4. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na kupca u smislu odredbi § 53a stavka 1. Građanskog zakona.
8.5. Kupac prihvaća da prodavatelj nije odgovoran za pogreške uzrokovane intervencijama treće strane na web stranici ili kao rezultat korištenja web stranice suprotno njihovoj namjeni.
8.6. Prodavatelj ne snosi odgovornost za štetu i eventualnu štetu po zdravlje uzrokovanu neispravnom montažom, sidrenjem ili uporabom trampolina. Točne upute kako sastaviti trampolin pronaći ćete u uputama koje su priložene u pakiranju.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA
9.1. Zaštita osobnih podataka kupca, fizičke osobe, osigurana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka br. 101/2000, s izmjenama i dopunama.
9.2. Kupac je suglasan s obradom sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, e-mail adresa i broj telefona (u daljnjem tekstu zajednički „osobni podaci“).
9.3. Kupac je suglasan s obradom osobnih podataka od strane Prodavatelja, u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora, u svrhu održavanja korisničkog računa te u svrhu slanja informacija i komercijalnih komunikacija Kupcu.
9.4. Kupac potvrđuje da je dužan svoje osobne podatke (prilikom registracije, na svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web sučelja trgovine) navesti ispravno i istinito te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Prodavatelja o svakoj promjeni u njegove osobne podatke.
9.5. Prodavatelj može ovlastiti treću stranu za obradu osobnih podataka kupca kao obrađivač. Osim osobama koje prevoze robu, osobne podatke prodavatelj neće prosljeđivati ​​trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca.
9.6. Osobni podaci će se obrađivati ​​na neodređeno vrijeme. Osobni podaci obrađivati ​​će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatiziran način.
9.7. Kupac potvrđuje da su navedeni osobni podaci točni i da je obaviješten da se radi o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.
9.8. U slučaju da kupac smatra da prodavatelj ili obrađivač (članak 9.5) obavlja obradu njegovih osobnih podataka, što je protivno zaštiti privatnog i osobnog života kupca ili protivno zakonu, posebno ako su osobni podaci netočni s u svrhu njihove obrade, može:
9.8.1. pitajte prodavača ili prerađivača za objašnjenje,
9.8.2. zahtijevati od prodavatelja ili prerađivača da popravi tako stvorenu situaciju. Konkretno, može se raditi o blokiranju, ispravljanju, dopuni ili odlaganju osobnih podataka. Ako se zahtjev kupca prema prethodnoj rečenici utvrdi opravdanim, prodavatelj ili prerađivač dužan je odmah ukloniti neispravno stanje. Ako prodavatelj ili obrađivač ne udovolji zahtjevu, kupac ima pravo kontaktirati izravno Ured za zaštitu osobnih podataka. Ova odredba ne utječe na pravo kupca da se sa svojom pritužbom izravno obrati Uredu za zaštitu osobnih podataka.
9.9. Ako kupac zatraži informaciju o obradi njegovih osobnih podataka, prodavatelj je dužan dati te podatke. Prodavatelj ima pravo zahtijevati razumnu naplatu za davanje informacije prema prethodnoj rečenici, koja ne prelazi troškove potrebne za davanje informacija.

10. SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA I ČUVANJE KOLAČIĆA
10.1. Kupac je suglasan sa slanjem informacija u vezi s robom, uslugama ili poslovanjem Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca te nadalje pristaje na slanje komercijalnih komunikacija od strane Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca.
10.2. Kupac pristaje na pohranu tzv. kolačića na svoje računalo. U slučaju da je moguće izvršiti kupnju na web stranici i ispuniti obveze prodavatelja iz kupoprodajnog ugovora bez pohranjivanja tzv. kolačića na računalo kupca, kupac može u svakom trenutku opozvati privolu iz prethodne rečenice. na.
11. ISPORUKA
11.1. Ako nije drugačije dogovoreno, sva korespondencija vezana uz kupoprodajni ugovor mora se drugoj strani dostaviti u pisanom obliku, e-mailom, osobno ili preporučenom pošiljkom putem davatelja poštanskih usluga (po izboru pošiljatelja). Isporučuje se kupcu na e-mail adresu navedenu u njegovom korisničkom računu.
12. ZAVRŠNE ODREDBE
12.1. Ako odnos vezan uz korištenje web stranice ili pravni odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada su strane suglasne da je odnos uređen češkim pravom. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezujućih zakonskih propisa.
12.2. Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačke dozvole, a djelatnost prodavatelja ne podliježe nikakvoj drugoj dozvoli. Licenciranje obrta u okviru svoje nadležnosti provodi nadležni ured za licenciranje.
12.3. Ako bilo koja odredba Uvjeta i odredbi bude ili postane nevažeća ili neučinkovita, nevažeća odredba bit će zamijenjena odredbom čije je značenje što je bliže moguće nevažećoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost ostalih odredbi. Izmjene i dopune kupoprodajnog ugovora ili uvjeta poslovanja zahtijevaju pisani oblik.
12.4. Kupoprodajni ugovor, uključujući uvjete poslovanja, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.
12.5. Kontakt podaci prodavatelja: adresa za dostavu All4Customer, s.r.o., Pohraniční 504/27, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Češka Republika e-mail adresa info@mujstromecek.cz, telefon +420 777 470 538.
U Ostravi 01.08.2014
Ovi uvjeti su preuzeti i izmijenjeni iz Modela uvjeta poslovanja koje je izradila Udruga za elektroničku trgovinu.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA
Od 15. veljače 2016. Europska komisija uspostavila je platformu za izvansudsko rješavanje sporova koja potrošačima omogućuje rješavanje sporova u vezi s njihovim online narudžbama bez potrebe za pravnim postupkom. Ovaj postupak rješavanja sporova dostupan je na sljedećoj vanjskoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nažalost, nismo dužni i ne možemo sudjelovati u rješavanju sporova na alternativni (vansudski) način. U vezi s pritužbama, obratite nam se na sljedeću e-mail adresu info@mujstromecek.cz