Prodaja je završila!

Akcija završava nakon:

BLACK FRIDAY!

d
h
m
s

Reklamacija

Postupak reklamacije robe

  1. U slučaju da proizvod ne zadovoljava specifikacije ili ako postoji oštećenje u proizvodnji u zakonskom roku, slijedite upute u daljem tekstu:Ispunite internetski protokol za neophodne reklamacije u nastavku. Sve stavke u obrascu označene zvjezdicom moraju biti ispunjene. Posebno jasno izvršite opis kvara.
  2. Pažljivo spakirajte robu u kontejner za otpremu i pošaljite je preporučenom poštom na adresu:
    All4Customer, s.r.o. (d.o.o.)
    Pohraniční 25, 703 00 Ostrava, Republika Češka.
  3. Čim preuzmemo robu, provjerit ćemo ispravnost Vaše reklamacije.
  4. O rezultatu reklamacije bit ćete obaviješteni putem e-pošte. Popravljena ili razmijenjena roba bit će poslana na Vašu adresu. Ako se roba ne može popraviti ili se više ne prodaje, vratit ćemo Vam cjelokupni iznos reklamirane robe. Ako ste kupili samo ovaj proizvod (na fakturi nema drugih stavki), nadoknadit će Vam se i troškovi prvobitne isporuke robe.
  5. U slučaju da Vam se sredstva povrate, a vi ste obveznik PDV-a, potrebno je poslati nam potpisani kreditni list – korektivni porezni dokument. Možete ga skenirati i poslati e-poštom ili običnom poštom. Nakon povratka potpisanog kreditnog lista, uplata se vrši bankovnim prijenosom na račun naveden u obrascu.

Zahvaljujemo Vam se na suradnji i pridržavanju ovih smjernica. To je jedini način na koji možemo vratiti Vam sredstva ili da reklamaciju riješimo u Vašu korist i na Vaše zadovoljstvo te u najkraćem mogućem roku.

1. Informacije o robi

2. Informacije o kupcu